Vårbyskatter, 2008. Stengodsrelief. Huge bostäder, Vårby gård. Foto Stig Almquist.